Friday, 31 August 2018

Joseph Roth, sign of the times - Joseph Roth, teken van de tijd

De Bedachtzamen (The Thoughtful) is the name of a collective of writers and their homonymous blog. They consider the themes of time and melancholy as their driving force and write about painting, poetry, music and literature; pre-eminently forms of expression in which time and melancholy constantly seep through, according to their manifesto.
For a new blog contribution, an article about Joseph Roth, they asked me if they could use one of my portrait drawings of Joseph Roth. If you're able to read Dutch or are satisfied to use an online translation service, you can read the article "Joseph Roth, sign of the times" here.

De Bedachtzamen is de naam van een schrijverscollectief en hun gelijknamige blog. Zij beschouwen de thema’s tijd en melancholie als hun stuwende kracht en schrijven over schilderkunst, poëzie, muziek en literatuur; bij uitstek uitingsvormen waar tijd en melancholie voortdurend in doorsijpelen, aldus hun manifest.
Voor een nieuwe blogbijdrage, een artikel over Joseph Roth, benaderden zij mij met de vraag of zij een van mijn portrettekeningen van Joseph Roth mochten gebruiken. Lees hier het mooie artikel "Joseph Roth, teken van de tijd".
No comments:

Post a Comment

LinkWithin