Wednesday, 30 December 2009

After Lovis Corinth


Watercolour after a self-portrait painting by Lovis Corinth that I saw in Cologne. I found its dramatic and strong expression very striking. Aquarel naar een zelfportret van Lovis Corinth dat ik zag in Keulen. De dramatische en sterke expressie ervan spraken mij zeer aan.
(Lovis Corinth, Selbstbildnis im weißen Kittel, Wallraf-Richartz-Museum, Köln)

Saturday, 19 December 2009

Watercolour wet-in-wet


Life drawing and painting, watercolour wet-in-wet. First time I actually tried this specific technique and don't find it particularly easy to master. But I really like the results that can be achieved with it so I'll just have to keep practising. Portret & model-tekenen/schilderen, aquarel nat-in-nat. Eerste keer dat ik met deze techniek werk en vind het niet bepaald gemakkelijk, maar hetgeen je ermee kunt bereiken spreekt mij wel zeer aan; blijven oefenen dus.

Friday, 4 December 2009

Cézanne - Picasso - Mondrian

Visited the "Cézanne - Picasso - Mondrian" exhibition in The Hague. Impressed by the number of outstanding items on loan from around the world especially the many items by Cézanne, one of my favourite artists. Bezoek gebracht aan de "Cézanne - Picasso - Mondriaan" expositie in Den Haag. Onder de indruk van de vele bijzondere werken van over de hele wereld bijeengebracht, met name de vele werken van Cézanne.
(Cézanne - Picasso - Mondriaan: In nieuw perspectief, Gemeentemuseum Den Haag, 17.10.2009 - 24.01.2010)

Sunday, 15 November 2009

Self-Portrait Sketches


For my birthday I got a small portable mirror to practise drawing (self-)portraits as a present. My intention is to do a quick self-portrait sketch every week or at least every once in a while. Voor mijn verjaardag heb ik een kleine draagbare spiegel om te kunnen oefenen met het tekenen van (zelf)portretten kado gekregen. Mijn voornemen is om iedere week, of op zijn minst om de zoveel tijd, een snelle zelfportret schets te maken.

Friday, 30 October 2009

Monet

Visited the "Monet" exhibition in Wuppertal. An impressive exhibition which gives a comprehensive view of the artist's work. Many outstanding items on loan from around the world. Bezoek gebracht aan de "Monet" expositie in Wuppertal. Een indrukwekkende expositie dat een uitgebreid beeld geeft van het werk van deze schilder. Veel bijzondere werken van over de hele wereld bijeengebracht.
(Monet, Von der Heydt-Museum Wuppertal, 11.10.2009 - 28.2.2010)

Saturday, 24 October 2009

Face


My first moleskine-drawing, with thanks to René Fijten for pointing out the Moleskine Art-community (www.skineart.com) to me! Just an actress's face from the newspaper. Mijn eerste Moleskine-schets voor de erg leuke en inspirerende 'skine.art-website (www.skineart.com). Schets naar een foto van een actrice in de krant.

LinkWithin