Saturday, 17 April 2010

In the style of Kees Verwey


Life drawing and painting, the results of the past two weeks, focused on painting in the style of Kees Verwey. As always it was a race against time to try to finish the paintings. Acrylic on paper. Portret & model-tekenen/schilderen, de resultaten van de afgelopen twee weken, gericht op het schilderen à la Kees Verwey.

Thursday, 15 April 2010

Kandinsky and Der Blaue Reiter

Visited the "Kandinsky and Der Blaue Reiter" exhibition in The Hague. A nice retrospective of the work and lives of this group of artists. I became particularly interested in their work when I took an Open University art history course on Expressionism some time ago. Bezoek gebracht aan de "Kandinsky en Der Blaue Reiter" expositie in Den Haag. De expositie biedt een mooi overzicht van het werk en leven van deze groep kunstenaars en sluit ook goed aan bij het eerste deel van de cursus Expressionisme van de Open Universiteit die ik enige tijd geleden met veel belangstelling heb gevolgd.
(Kandinsky en Der Blaue Reiter, Gemeentemuseum Den Haag, 6.2.2010 - 24.5.2010)

Friday, 9 April 2010

Exhibition "Colour"

On Friday evening, the exhibition with the theme "Colour" in the town hall of Landgraaf was opened by the mayor. The exhibition consists of a presentation of paintings and sculptures created by students of VAZOM art school and artists from "Op de Bies", an institution for people with a mental handicap. Our portrait & model class was well represented, with special thanks to our inspiring teacher Annemiek Jongen! Art classmate René Fijten has made a nice overview of the paintings of our group and also a sketch of Annemiek amidst the crowd. Shown below is my entry. Op vrijdagavond werd de expositie "Kleur bekennen" in het raadhuis van Landgraaf geopend door de burgemeester. De expositie bestaat uit een presentatie van schilderijen en beelden gemaakt door cursisten van het locale centrum voor de kunsten (Vrije Akademie ZOM) en artiesten van "Op de Bies", een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Onze portret & model-tekenen/schildergroep was goed vertegenwoordigd, met speciale dank aan onze inspirerende docent Annemiek Jongen! Mede-cursist René Fijten heeft een mooi overzicht van de schilderijen van onze groep gemaakt alsook een schets van Annemiek temidden van de menigte. Onderstaand mijn bijdrage.
(Kleur bekennen, Burgerzaal raadhuis Landgraaf, 9.4.2010 - 28.4.2010)

The Most Beautiful Museum in the World

Visited the exhibition "The Most Beautiful Museum in the World" in Essen. With these words Paul J. Sachs, American art historian and co-founder of the Museum of Modern Art in New York, described the Museum Folkwang during a visit to Essen in 1932. After the National Socialists took power a large part its collection was confiscated as "degenerated art" and sold. The exhibition aims at reconstructing, for the first time, the Museum Folkwang’s original collection. I thought it was an interesting exhibition and particularly enjoyed Franz Marcs "Grazing Horses IV (The Red Horses)" on loan from Harvard Art Museum as I had seen many of the other exhibited items during an earlier visit to Essen. A bit disappointing was the fact that, outside the exhibition halls, parts of the newly renovated museum were not quite finished, resulting in empty rooms without exhibited art. Bezoek gebracht aan de expositie "Das schönste Museum der Welt" in Essen. Deze expositie beoogt een reconstructie van de oorspronkelijke collectie van het Museum Folkwang tot 1933, waarna een groot deel ervan als "ontaarde kunst" door de nationaal-socialisten in beslag werd genomen en verkocht. Een beetje teleurstellend was het feit dat, buiten de expositieruimten, delen van het pas gerenoveerde museum nog niet ingericht waren, met lege zalen zonder tentoongestelde kunst tot gevolg.
(Das schönste Museum der Welt: Museum Folkwang bis 1933, Museum Folkwang Essen, 20.3.2010 - 22.7.2010)

Sunday, 4 April 2010

Colour triptych Elle


Final version of the colour triptych that I made during the portrait & model class for the exhibition with the theme "Colour". It's based on a photo triptych (in black and white) that I came across on the internet and found very striking. As it didn't mention the name of the young woman depicted, I chose to name her "Elle". Acrylic on canvas (60 x 60 cm each). Kleurendrieluik geschilderd voor de expositie "Kleur bekennen" in Landgraaf.

Colour


The portrait & model classes of the past few weeks were focused on creating artworks for an upcoming exhibition in the town hall of Landgraaf, with the theme "Colour". Apart from some finishing touches and without the watercolours that at that moment were being framed, these are the results of our efforts. Portret & model-tekenen/schilderen was de afgelopen weken gericht op onze deelname aan de expositie "Kleur bekennen" in het raadhuis van Landgraaf. Hier de resultaten van onze inspanningen.

LinkWithin