Saturday, 30 June 2012

South Limburg Landscape - View from Overeys


En plein air landscape painting in Eys, a village in South Limburg, the southernmost region of The Netherlands, known for its rolling hills, lush meadows and picturesque villages. Acrylic on canvas (50 x 70 cm). Landschap schilderen in Eys, Zuid-Limburg.

Friday, 22 June 2012

Lac de Panneciére


Painting holiday in the Morvan, day 5: Lac de Panneciére

En plein air landscape painting in a Rothko-like style, applying transparent layers of paint with a sponge. Achieving depth through a multitude of transparent layers and greying towards the horizon proved to be very difficult in an outdoor setting and within a limited timespan, as the paint dried very slowly and each layer had to be dry before applying the next one. Acrylic on canvas board (50 x 70 cm). Landschap schilderen in een Rothko-achtig stijl, door middel van transparant schilderen met een spons.


Lac de Panneciere is a large reservoir lake in the Morvan. Every 10 years the lake is drained for major repairs to the dam. The last time this happened was in 2011, but because of extra maintenance it will remain empty until the spring of 2013. In the meantime, you can now walk trough the area of the drained lake. The original river runs through it and you still see the old roads, bridges and the boundaries of the meadows from before the inundation. By now the barren landscape has started to become green with new growth. Lac de Panneciere is een groot stuwmeer in de Morvan. Om de 10 jaar laten ze het meer leeglopen in verband met groot onderhoud aan de stuwdam. Voor het laatst gebeurde dat in 2011, maar in verband met extra groot onderhoud blijft het nog tot het voorjaar van 2013 leeg. In de tussentijd kun je nu dwars door het drooggelegde meer lopen. Het oospronkelijke riviertje loopt er dwars doorheen en je ziet de nog oude weggetjes, bruggetjes en de afscheidingen van de weilanden van voor de inundatie. Het kale landschap begint inmiddels door nieuwe begroeiing langzaam groen te kleuren.

Thursday, 21 June 2012

Houses in Poussain


Painting holiday in the Morvan, day 4: Hamlet/Old houses and farms

En plein air painting in Poussain, a hamlet with a few (desolate) houses and farms, focused on achieving depth through positioning of planes and angles (large-small, slanted lines and overlapping forms) and inspired by the work of Dutch painter Hans Oltshoorn. Acrylic on canvas board (30 x 40 cm). Schilderen in Poussain, een gehucht met een paar (verlaten) huizen en boerderijen, gericht op het bereiken van diepte door middel van vlakverdeling (groot-klein, schuine lijnen en overlappende vormen) en geïnspireerd door het werk van de Nederlandse schilder Hans Oltshoorn.


After doing my composition sketches of the houses I wanted to paint, I moved up the road a bit to paint in the shade of a tree at the edge of a field. After a while a large herd of cows appeared from over the hillside, lead by an impressively sized, fierce-looking and heavily roaring bull. He clearly wasn't pleased with the presence of people near his pasture. As the herd approached the fence the cows joined in and started loudly mooing. I just went on painting and assumed that they would soon calm down, but that wasn't the case and the roaring and mooing went on and on. At a certain point I did stop to look around and check for possible escape routes, just in case the bull would come through the fence. But luckily he eventually became more interested in the cows and things calmed down. After a while he lead the herd back up the hill leaving me and the rest to continue our day of painting in tranquil surroundings. Na voltooing van mijn compositieschets van de huizen die ik wilde schilderen, ging ik een eindje verderop staan om te schilderen in de schaduw van een boom aan de rand van een grasveld. Na een tijdje verscheen er een grote kudde koeien aan de horizon, aangevoerd door een indrukwekkend grote, fel ogende en zwaar briesende stier. Hij was duidelijk niet blij met de aanwezigheid van mensen in de buurt van zijn weiland. Naarmate de kudde het hek naderde begonnen de koeien luid te loeien. Ik ging gewoon door met schilderen in de veronderstelling dat ze spoedig zouden kalmeren, maar dat was niet het geval en het briesen en loeien ging maar door. Op een gegeven moment ben ik voor de zekerheid toch maar even gestopt om rond te kijken om mogelijke vluchtwegen te inventariseren voor het geval de stier zou besluiten het hek tussen ons te negeren. Maar gelukkig nam na verloop van tijd zijn interesse voor de koeien de overhand en werd het weer wat kalmer. Uiteindelijk leidde hij de kudde weer de heuvel op, en konden we onze rustige schildermiddag weer voortzetten.

Tuesday, 19 June 2012

Still life with Jugs - Jugs with Attitude
Painting holiday in the Morvan, day 3: Abstracted still life painting in combination with mixed media techniques (as heavy rain made outdoor painting impossible)

I did several composition studies of a jug standing on the table eventually leading to the sketch in the middle which appealed to me very much and which I used as a base for my painting. Mixed media, acrylic and pieces of wrinkled paper on canvas board (40 x 50 cm). Geabstraheerd stilleven met kannen, gemengde techniek met acryl en gekreukeld papier op doek.

Monday, 18 June 2012

Morvan Landscape - View from ChâtinPainting holiday in the Morvan, day 2: Landscape views

En plein air landscape painting during a short dry but windy interval on an otherwise rainy day, focused on opaque painting with a spalter brush (painting in the style of Cézanne) and achieving depth or accentuation through colour (cold-warm contrast and brightness contrast). Strong wind caused some struggling with easel and canvas from time to time. Acrylic on canvas board (50 x 70 cm). Landschap schilderen tijdens een droge maar winderige periode op een verder regenachtge dag, gericht op dekkend schilderen met spalter (schilderen à la Cézanne) en diepte- of accentwerking door middel van kleur (koud-warm contrast en helderheidscontrast). Harde wind veroorzaakte van tijd tot tijd enig geworstel met ezel en canvas.

Sunday, 17 June 2012

Abstracted FlowersPainting holiday in the Morvan, day 1: Abstracted flower sketching and painting using mixed media techniques, focused on the essence of form and avoiding the suggestion of depth

We started out with a series of ink and watercolour sketches in combination with wax resist technique and then switched to painting from memory with a palet knife and line stamping technique. Mixed media, ink and watercolour in combination with wax resist technique on grained paper/Acrylic on canvas board (30 x 30 cm). Geabstraheerd schetsen en schilderen van een bloem gericht op de essentie van de vorm en met vermijding van dieptewerking met gebruikmaking van gemengde technieken (wax resist, lijnstempeltechniek).

Saturday, 16 June 2012

Painting in the MorvanLast week I enjoyed a painting holiday in the Morvan, France, organized by artist and art class teacher Annemiek Jongen; a week characterised by tranquility and hospitality, (very) good food and company, beautiful landscapes and villages. We stayed at Champs de la Croix, a chambres d'hôtes in the village of Châtin run by Rita Meems with assistance of her niece Rita, who both made sure that we were very comfortable and turned our stay into a culinary holiday as well. Rain somewhat limited the outdoor painting activities in the first few days but as the week progressed it became sunny and warm. The overall theme of the outdoor painting activities was suggestion of depth on a flat surface. Vorige week heb ik genoten van een schildervakantie in de Morvan, Frankrijk, georganiseerd door kunstenares en docente Annemiek Jongen; een week gekenmerkt door rust en gastvrijheid, (zeer) goed eten en gezelschap, prachtige landschappen en dorpen. We verbleven in Champs de la Croix, een chambres d'hôtes in het dorp Châtin gerund door Rita Meems met de hulp van haar nichtje Rita, die beiden ervoor zorgden dat wij een zeer comfortabel verblijf hadden en die er tevens een culinaire vakantieweek van maakten. Regen beperkte de mogelijkheid om buiten te schilderen gedurende de eerste paar dagen, maar naarmate de week vorderde werd het zonnig en warm. Het algemene thema van de week was ruimtesuggestie in het platte vlak.


Saturday, 2 June 2012

Life drawing and painting


Life drawing and painting, working in a style of one's own choice from a dressed model. Acrylic on paper. Model: Anita. Portret & model-tekenen/schilderen, vrij werken aan de hand van een gekleed model.

Friday, 1 June 2012

Exhibition "Mirror"This evening, the group exhibition with the theme "Mirror" in the town hall of Kerkrade was festively opened. It consists of a presentation of art works created by students at the local art school (VAZOM) and displays a wide and interesting variety of interpretations on the theme. Here's me beside my entry titled "(Sur)Real Reflections", based on a photo of a (multiple) reflection of myself in the window of the museum shop of the Magritte Museum in Brussels as described in a previous post. Op vrijdagavond werd de groepsexpositie "Kunstbespiegelingen" in het raadhuis van Kerkrade geopend door de wethouder van cultuur. De expositie bestaat uit een presentatie van werken gemaakt door cursisten van het locale centrum voor de kunsten (Vrije Akademie ZOM) met als thema "Spiegel". Mijn bijdrage, getiteld "(Sur)Reële Reflecties", is gebaseerd op een foto van een (meervoudige) reflectie van mijzelf in het etalageraam van de museumwinkel van het Magritte Museum in Brussel zoals beschreven in een eerdere post.
(Kunstbespiegelingen, Raadhuis Kerkrade, 1.6.2012 - 4.7.2012)

LinkWithin